نامتان به زبان ژاپنی چگونه تلفظ میشود؟

اسم خودتو به ژاپنی بنویس
..
.
خییییییلی جالبه امتحان کن ضرر نمیکنی 

این حروف الفبا با تلفظ ژاپنیه!!!
اسمتون رو بنویسید...

ا  = کا
ﺏ= ﺗﻮ
ت= هو
ﺙ= می
ﺝ = تی
ﺡ = ﻛﻮ
ﺥ = ﻟﻮ
ﺩ = جی
ﺫ = ﺭی 
ﺯ = کی
ﺭ = ﺯﻭ
ﺱ = ﻛﻴﻮ
ﺵ = تا
ﺹ =ﺭﻥ
ﺽ = ﺗﻴﻮﻥ
ﻁ = ﻣﻮ
ﻅ = ﻧﻮ
ﻉ = کان
ﻍ = ﺷﻦ
ﻑ = ﺁﺭی
ﻕ= تشای
ک= ﺩﻭ
ﻝ= ﺭﻭ
ﻡ = مای
ﻥ = ﻓﻮ
ﻩ  = نا
ﻭ = تاﻥ 
ی= ساﺷﻮ

حالا ببینید اسمتون به ژاپنی چگونه تلفظ میشه ,
بفرستید جالبه?
/ 4 نظر / 50 بازدید
سینا

سلام اقای جواد قائمی اگر امکان دارد وبلاگ مرا به بین دوستان خود اضافه کنید www.sinaalizadeh.blogfa.com

امیر

[تعجب][تعجب]

زهرا

چرا حروف گ . چ . ژ . پ نداره؟[سوال]