آموزنده

 
بابا ماشین میخوام
بابا پول میخوام
بابا موبایل میخوام
بابا لب تاپ میخوام
بابا میخوام برم مسافرت پول بده
بابا لباس ندارم
بابا برای دانشگاه پول لازم دارم
بابا بابا بابا
چرا یک مرتبه هم گفته نمیشه بابا همین که پیشم هستی برام کافیه...بودن در کناره تو برای من یک دنیاست 
/ 0 نظر / 3 بازدید