فکر کن


فــــــــــکـــــــر کـــــــــُــــن ! ...


فکر کن که تنها داماد دنیایی

فکر کن جای این آدم ایستادی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/03.jpg
فکر کن بین امواج گیر کردی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/04.jpg
فکر کن روی این پل ایستادی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/05.jpg
فکر کن جای این آقا باشی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/06.jpg
فکر کن همهء اینا مال شماست
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/07.jpg
فکر کن قراره با اینا مسابقه بدی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/08.jpg
فکر کن که مجبوری از این پل بگذری
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/09.jpg
فکر کن که معلم این کلاسی
http://www.redlink1.com/mydocs/group/40/10.jpg

اما تو فقط خودتی
با مشکلاتی که ترین نیست
اما برای ساختن تو بهترین است
/ 1 نظر / 7 بازدید
من

خیلییییی جالب بود..خیلی زیاد خوشمون اومد