نسخه شنیداری شاهنامه از حکیم ابوالقاسم فردوسی

 
بزرگش نخوانند اهل خرد          هر آنکس که نام بزرگان به زشتی برد

 

نسخه‌ شنیداری شاهنامه

 

این هدیه ارزشمند را به دوستانتان بفرستید

 

 

آنچه که در پی می‌آید روایت کامل بیت‌های شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه است.

صفحه 1-10

صفحه 20-30

صفحه 30-40

 

صفحه 40-50

صفحه 50-60

صفحه 60-70

صفحه 70-80

صفحه 80-90

صفحه 90-100

صفحه 110-120

صفحه 120-130

صفحه 130-140

صفحه 140-150

صفحه 150-160

صفحه 160-170

صفحه 170-180

صفحه 180-190

صفحه 190-200

صفحه 200-210

صفحه 210-220

صفحه 220-230

صفحه 230-240

صفحه 240-250

صفحه 250-260

صفحه 260-270

صفحه 270-280

صفحه 280-290

صفحه 290-300

صفحه 300-310

صفحه 310-320

صفحه 320-330

صفحه 330-340

صفحه 340-350

صفحه 350-360

صفحه 360-370

صفحه 370-380

صفحه 380-390

صفحه 390-400

صفحه 400-410

صفحه 410-420

صفحه 420-430

صفحه 430-440

صفحه 440-450

صفحه 450-460

صفحه 460-470

صفحه 470-480

صفحه 480-490

صفحه 490-500

صفحه 500-510

صفحه 510-520

صفحه 520-530

صفحه 530-540

صفحه 540-550

صفحه 550-560

صفحه 560-570

صفحه 570-580

صفحه 580-590

صفحه 590-600

صفحه 600-610

صفحه 610-620

صفحه 620-630

صفحه 630-640

صفحه 640-650

div

/ 3 نظر / 11 بازدید
ترانه

خیلی قشنگ و جالبه...تا حالا اینجوریشو ندیده بودم[قلب][گل]

محسن امینی

من از مدرسه بعثت هستم خیلی عالی بود ممنون.محسن امینی