حکایت -عطار نیشابوری

"مردی از دیوانه ئی پرسید
اسم اعظم خدا را می دانی
دیوانه گفت :
نام اعظم خدا نان است اما این را جایی نمی توان گفت!
مرد گفت:
نادان شرم کن،چگونه نام اعظم خدا نان است ؟
دیوانه گفت :
در مدتی که قحطی نیشابور چهل شبانه روز طول کشید،  
من می گشتم، 
دیگر نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم و نه درب هیچ مسجدی را باز دیدم ،
از آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است ."
مصیبت نامه عطار _عطار نیشابوری
 
/ 0 نظر / 534 بازدید