برپایی ۱۱۰دیگ شله سنتی مشهد درمجموعه پدیده شاندیز در روز عاشورا تعدادزیادی از مردم شهر مشهد و شاندیز را برای گرفتن نذری به این مکان کشاند. گفتنی است تعداد زیادی از مردم شهر مشهد جزء سهامداران پدیده هستند . به گزارش ستاره نیوز، قیمت سهام این شرکت از 200 تومان در آبان سال 88 به بیش از 11000 هزار تومان در آبان امسال رسیده است.