تست بینایی
جالبه انجام بدید ببینید بیناییتون در چه سطحه...
http://106.186.25.143/kuku-kube/en-3

31 به بالا دید خلبانی
21-30 نرمال
15-20 کوری خفیف
11-15 کور
زیر 11 هم دیگه باید........

 راهنمایی( بلافاصله بعد از شروع تست روی مربعی که رنگ متفاوت دارد ضربه بزنید و به مرحله بعد بروید)

امتیاز!؟؟