هفت پیام سعادت از امیر المومنین علی علیه السلام: ١-از کسی بدت نیاید هر چند در حق تو اشتباه کرده ٢-نگران نباش هرچند که ناراحتی هایت به اوج رسیده باشد ٣- هر چند که به مقام بالا رسیدی ساده زندگی کن ۴-هرچند که بلاها فراوان شد ولی انتظار خیر داشته باش ۵-دست به خیر داشته باش حتی اگر خود در تنگنایی ۶-اگر قلبی پر از خون داری بازهم لبخند بزن ٧-برادر مسلمانت را از دعای خیرت به سبب غیابش محروم نکن (اینو پخش کنید به اندازه محبتتان به امیر المومنین علی علیه السلام )