به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از"ره به ری"، این قرآن که به تاریخ  1147 باز می گردد ، مربوط به روزهای پایانی دوره صفویه می باشد.

این قرآن تاریخی به شیوه نسخ ، مُوذهّب ، مرصّع و رنگه نویسی نگاشته شده است.

این کتاب تاریخی که توسط محمد هاشم اصفهانی نوشته شده است ، به لطف سرکار خانم زاهدی به موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اهدا شده است.

جالب است بدانید که از نکات جالب زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) این است ، که خود وی نیز در دوران حیاتش نگارنده قرآن بوده است.