« تَعْرُجُ الْمَلَئکةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فى یَوْمٍ کانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْف سنَةٍ »
سوره معارج - آیه 4

فرشتگان و روح به سوى او عروج مى کنند در آن روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است

منظور این آیه از روزی که مقدارش 50 هزار سال بوده چیه ؟

ظاهراً چیز خاصی ندارد! به جز یکم نسبیت!
گفته شده وقتی فرشته های حرکت میکنند برای آنها یک روز زمان میبرد ولی برای انسانها پنجاه هزار سال طول میکشد!
واقعاً همچین جمله ای در نگاه علم گذشته قابل درک نبود و به شرط ایمان فوقش یک ماورا طبیعه در نظر گرفته میشد.
کی میتونه باور کنه زمان مثل کش لاستیکی میمونه؟

سال های قمری 360 روز دارند.
اگر این 360 روز رو در 50000 ضرب کنید و حاصل رو در فرمول نسبیت که بر اساس نظریه سرعت نور طرح شده قرار بدید به چه عددی میرسیم ؟

299792 کیلومتر در ثانیه

و سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه است

به عبارت دیگه قرآن در 1400 سال پیش سرعت نور رو بیان کرده و گفته فرشتگان با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنند.
نباید سجـــده کرد به همچین آیینی ؟