امام حسین( ع):جای شما بهشت است؛خودرا به غیر نفروشید.ایام شهادت سالارشهیدان انکه به ما اموخت (ان الحیات عقیدة وجهاد)بر همگان تسلیت باد.