من از روزی میترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی بگیرد. چنین روزی ، جهان نسلی از احمقها خواهد داشت.ادامه ی مطلب دیدنی است
 

 
دور هم در کافی شاپ در حال خوردن قهوه
 
یک روز زیبا در ساحل
 
هواداری تیم محبوب
 
یک شام دلچسب در یک رستوران با همراهی دوستان
 
یک قرار دو نفره برای آشنایی بیشتر با روحیات یکدیگر
 
لذت بردن از یک همراهی دوستانه
 
دیدار یک موزه با دیدنیهای بسیار جالب
 
ماشین گردی و لذت بردن از مناظر اطراف
 
درس خواندن دستجمعی
 
دو دوست قدیمی در پارک در کنار هم
 
یک قرار عاشقانه و لذت بخش