بی اخلاقی مسلمانان

راز بی اخلاقی مسلمانان
"خواجه نصیر الدین " دانشمند یگانه ی روزگار در بغداد مرا درسی آموخت که
همه ی درس بزرگان در همه ی زندگانیم برابر آن حقیر می نماید و آن این است
:
در بغداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی , قتل و تجاوز به زنان در
بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود . روزی خواجه نصیر الدین مرا
گفت می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هرجماعت دیگر بیشتر گنه می
کنند با آنکه دین خود را بسیار اخلاقی و بزرگمنش می دانند ؟ادامه ی مطلب را بخوانید


 بی اخلاقی مسلمانان


من بدو گفتم : بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان خواهم شد اگر
ندانسته ای
 را
 بدانم .
خواجه نصیر الدین فرمود:
در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند , آن فرمان " اما " و " اگر"دارد .
در اسلام تو را می گویند :
دروغ نگو ..... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست .
غیبت مکن ... اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست.
قتل مکن ... اما قتل نامسلمان را باکی نیست .
تجاوز مکن ... اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .
و این " اماها " مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری
را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را
نیز ازخود راضی و شادمان می بیند ..
و راز نابخردی مسلماناندر همین است
 ....
از اسرار اللطیفه