1 عکس خاص
 

ActiveDaneshjoo.Net

 دیدین؟ چیزه خاصی نبود؟ 1 عکس معمولیه؟ اگه عکس معمولی بود پس پایین تر رو بخون که عکس خاص میشه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 برای اینکه عکس خاص بشه یک کم سرت رو از مانیتور عقب تر ببر و به عکس خوب نگاه کن. حالا یه چیزایی شد عکسه درسته؟ حالا فاصله رو بیشتر کنی عکس جالبتر هم میشه