زمان صحیح آب خوردن، حتما بخوانید
 
  دو لیوان آب -- بعد از بیداری -- کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی
   یک لیوان آب -- 30 دقیقه قبل از غذا -- هضم راحت غذا
  یک لیوان آب -- قبل از گرفتن حمام -- کمک می کند به کاهش فشار خون
   یک لیوان آب -- قبل از خواب -- به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی

image002.jpg 
 

لطفا" این را به عزیزانتان اطلاع دهید