کسی که اینجور عزرائیل رو سرکار بزاره راحت 120 سال رو رد خواهد کرد از همچین صحنه ای کسی جون سالم در ببره یعنی دیگه نمیمیره تا لود شدن کامل شکیبا باشید