امام حسین(ع):همانا زندگی عقیده و جهاد در راه آن است.فرا رسیدن ماه محرم ماه غلبه خون بر شمشیر  بر عموم مسلمانان بویژه شیعیان تسلیت باد.