ادامه ی مطلب را ببینید


باد بهاری

باد بهاری در گلشن رونق هستی بخشیده
قطره ی شبنم بر گل ها می شده مستی بخشیده
خوش بود اکنون مستانه با تو ره صحرا گیرم
مست طرب چون پروانه در بر گل ها جا گیرم
تو بسی بهترین نرگس و ناز................. دیده را با رخ عطر گل چه نیاز
چون پروانه جان به هوایت در پرواز
آتشین گل شد فتنه انگیز................... ای گل من چون تشنه برخیز
شعله آسا رقصد لاله به ساز باد..........رو چمن باز بشنو راز و نیاز باد
بر طرب جلوه کنان یاسمنی..............جلوه کن جلوه که خود یاس منی
تو و گل و شور و نوا...................... به هر چمن گشته به پا
بیا بچینیم گلی از هر چمنی

شعر از حافظ

خواننده داریوش رفیعی


  •