موزه طبیعی انگلستان را بطور زنده و سه بعدی از اینترنت ببینید. به لطف تکنولوژی نیازی به کیلومترها سفر برای دیدن این موزه نیست. با استفاده از دکمه های کنترل دوربین میتوانید در موزه حرکت کنید و یا از اطاقی به اطاق دیگر بروید. جهت تغییر اطاق از دکمه فلش به راست یا چپ استفاده کنید. برای ورود به موزه روی عکس زیر کلیک کنید
Click here to view 3D museum

http://www.mnh.si.edu/panoramas/htmlVersion/02M.html