برای تجربه کردن توهم آماده شوید


1. روی لینک زیر کلیک کنید.

2. سپس روی عبارت "click me to get trippy" کلیک کنید.

3. به مرکز صفحه نمایش به مدت 30 ثانیه خیره شوید. آنگاه .....

4. به دستی که با آن موس را نگه داشته اید نگاه کنید بدون آنکه دست خود را حرکت دهید ......

 

 

تجربه جالبی است. نه!!!!!!!!!!؟