• محافظت از سلول های کبد با مصرف زرشک

  محافظت از سلول های کبد با مصرف زرشک


  زرشک حاوی ویتامین C است و نوع ترش‌‌مزه آن دارای اسیدهای گیاهی است که تا حد خاصیت ضد حساسیت دارد.

 • فارس: عضو هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف زرشک برای بیماران کبدی مفید است و از سلول‌های کبد محافظت می‌کند.

  محمد صالحی سورمقی افزود: زرشک انواع گوناگونی دارد و زرشک قرمز خوراکی از مهمترین نوع زرشک است.

  وی گفت: زرشک حاوی ویتامین C است و نوع ترش‌‌مزه آن دارای اسیدهای گیاهی است که تا حد خاصیت ضد حساسیت دارد.

  عضو هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: زرشک به شکل تازه یا خشک شده و یا از آب آن استفاده می‌کنند که زرشک برای بیماری‌های کبدی مفید است.

  صالحی سورمقی گفت:‌ مصرف زرشک افرادی که دچار بیماری‌های کبدی هستند و یا کبد آنها نارسا شده است، می‌تواند مفید باشد.

  وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در غذاهای امروزی رنگ‌ها و مواد شیمیای وجود دارد که این مواد در کبد تجمع می‌کند و برای افراد ضرر داشته باشد که مصرف زرشک می‌تواند، این مواد را از کبد خارج کند و از سلول‌های کبد محافظت می‌‌کند.

  عضو هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: زرشک یک ضد سرطان است و می‌تواند موادی که در کبد تجمع پیدا کرده است، را از بدن خارج کند و خاصیت سرطان‌زایی آنها را از بین ببرد.